Thursday, October 6, 2011

Vidím ŠPATNĚ? aneb Ze soutěžních podmínek společnosti KOMA

 „Pozemek se nachází mezi bloky obytných budov a je užíván jako odpočinková plocha s lavičkami. V současné době je nepoužívaný, bez údržby.“ (je užíván a zároveň nepoužívaný?)


„(...) stavba by neměla přesahovat výškově okolní zástavbu, která je v daném místě na úrovni 4.NP.“ (ehm, a co tyto? A že jich tam je...)


Ze severní strany je pozemek ohraničen ulicí Gutova, ze které je přímo přístupný, z východní, západní a jižní strany jsou pozemky náležejícím k sousedním bytovým domům. (z jihu přístupný není?)